Ranking lokat lipiec 2014

ranking lokat lipiecNajnowszy ranking oprocentowania lokat bankowych w lipcu, nie przynosi zmiany w oprocentowaniu najwyżej sklasyfikowanej oferty. Nadal najwyższe oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku oferuje lokata db Lok@ata na 2 miesiące, do 10 000 zł oferowana do konta osobistego dbNET w Deutsche Banku. W porównaniu z czerwcowym rankingiem, dołączyły do niej jednak dwie nowe oferty lokat, oprocentowane również na 5% w skali roku:

  • Lokata Happy w Idea Banku na 3 miesiące do 10 000 zł (prześwietlona już na blogu)
  • Lokata start w Meritum Bank na 2 miesiąće do 10 000 zł

Po pełne zestawienie rankingu oprocentowania lokat w lipcu 2014 zapraszamy na portal XLokaty.pl:

Sprawdź ranking lokat lipiec 2014