Konto z energią – 400zł zwrotu wydatków za energię elektryczną i zakupy z Getin Up

Konto z energią Getin UpGetin Bank we współpracy z firmą ENEA wprowadził promocję konta osobistego Getin UpKonto z energią. W ramach korzystania z konta osobistego i karty debetowej bank przyzna do 400 zł zwrotu wydatków w tym:

  • do 200 zł za opłacone z Rachunku Uczestnika faktury za energię elektryczną na rzecz ENEA
  • do 200 zł za transakcje bezgotówkowe kartami

Załóż konto Getin Up

Warunki uczestnictwa w Promocji:

  • uczestnik nie może być od 1 czerwca 2013  posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Getin Bank
  • musi zawrzeć umowę o rachunek w okresie trwania promocji
  • musi zawrzeć umowę dotyczącą bankowości elektronicznej
  • musi złożyć oświadczenie o przystąpieniu do promocji (przy wypełnianiu formularza online)

Zasady przyznania nagród w promocji:

  • z tytułu zwrotu za opłacone faktury za energię elektryczną na rzecz ENEA – zwrotowi podlega 15% wartości opłaconych rachunków przez okres 12 miesięcy od otwarcia rachunku, nie więcej niż 20 zł miesięcznie, nie więcej niż w sumie 200zł. Zwrot obejmuje rachunki opłacane przelewami internetowymi, mobilnymi, fotopłatności i poleceń zapłaty.
  • z tytułu zwrotu za płatności bezgotówkowe kartą – zwrotowi podlega 5% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych Kartami przez okres 12 miesięcy od otwarcia rachunku, nie więcej niż 20 zł miesięcznie do wyczerpania puli 200 złUWAGA: do uzyskania nagrody z tego tytułu wymagane jest dokonanie minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym (bez względu na kwoty)

Niestety w promocji z tytułu opłat za energię elektryczną zwrotu podlegają tylko opłacone faktury na rzecz jednego dostawcy – ENEA. Bank w ramach prowadzonej promocji zachęca do zmiany swojego dostawcy co w związku z deregulacją rynku energii jest łatwiejsze.

Wypłata nagród następować będzie do 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego w którym uczestnik promocji spełnił warunki promocji. Nie spełnienie warunków promocji w jednym z miesięcy, nie wyklucza możliwości udziału w promocji w kolejnych miesiącach.

Promocja trwa od 15 lipca 2014 do odwołania.

Załóż konto Getin Up

Regulamin promocji Konto z energią w Getin Bank

UWAGA – Rezygnacja z rachunku:

Okres uczestnictwa w promocji wynosi 24 miesięcy, a maksymalny okres w jakim jej uczestnik korzysta z możliwości uzyskania zwrotu z wydatków wynosi 12 miesięcy od momentu otwarcia rachunku. Bank zastrzegł iż likwidacja rachunku w trakcie trwania okresu uczestnictwa wiązać się będzie ze zwrotem całości lub części uzyskanego zwrotu. W przypadku likwidacji rachunku w okresie do 12 miesięcy od jego rachunku zwrotu podlega 100% kwoty jaką przyznano w ramach promocji. Natomiast przy likwidacji między 13 a 24 miesiącem, zwrotu podlega 50% kwoty uzyskanej, nie więcej niż 200 zł.

Podsumowanie:
Autor
XFinanse.pl
Data recenzji
Przedmiot oceny
Konto z energią - promocja konta Getin Up w Getin Bank z 400zł zwrotu
Ocena
4

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *